บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จํากัด (“VANTA”) เป็นบริษัทด้าน Financial Technology ที่พัฒนาซอฟแวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และปัจจุบันใช้ดำเนินการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.vanta-capital.com/