สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจเดิม สร้างเสริมธุรกิจใหม่”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของบริษัทฯ นั่นคือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ อีกก้าวหนึ่งที่จะมาช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง และ ยั่งยืน

บมจ. สากล เอนเนอยี ถือว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสถานีอัดก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดของประเทศ (กว่า 800,000 กิโลกรัม ต่อ วัน) ซึ่งปัจจุบันก๊าซธรรมชาติ NGV ยังถือเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุดสำหรับยานยนต์ NGV จึงยังเป็นที่นิยมและเป็นเชื้อเพลิงหลักของผู้ประกอบการขนส่งและรถขนส่งเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปี 2559-2560 จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผู้ประกอบการใช้งาน NGV มากขึ้นอีกด้วย ในปี 2561 นี้ ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้งาน NGV ที่จะมากขึ้นโดยการสร้างช่องจ่ายก๊าซเพิ่มอีก 8 ช่องจ่ายที่ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ สร้างความมั่นคงด้านรายได้ และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ โดยการเข้าลงทุนและขยายธุรกิจนั้น บริษัทจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ท่านผู้ถือหุ้นครับ ผมและผู้บริหารทุกคนของเรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจในความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน จะทำให้ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของเราประสบความสำเร็จ สร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีสำหรับทุกท่านครับผมให้ข้อคิดกับ พนักงานทุกคนเสมอว่า “เราต้องทำงาน และต้องทำงานให้มากขึ้น” ขอบคุณครับ

 

 

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร