ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง (“MKP”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกไม้, เศษไม้ และเปลือกข้าวโพด ผ่านทางการซื้อขายโดยตรงกับเกษตรกรในพื้นที่และบริษัทในเครือ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย MKP มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนสิงหาคม 2562 โดย MKP สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.maekratingpower.com