บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกําลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตําบลไผ่โทน อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่