บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (“MKP”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 9.90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงได้ทำการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เมื่อเดือนสิงหาคม 2562