ค่านิยม

ตั้งมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

ทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม