สาขาเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์

เลขที่ 252/108(บี),252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โรงไฟฟ้า

เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 54140

สาขาชลบุรี

เลขที่ 700/754, 700/756 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160

  +66(0)3 818-5153

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน จังหวัดปทุมธานี

15 หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 252/108 (บี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

สาขาสระบุรี

เลขที่ 168 หมู่ 4 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 252/117 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการร้องเรียน

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่

แบบฟอร์มการติดต่อ