บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 9,000 กิโลกรัมต่อวัน ตั้งอยู่ที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมีลูกค้า คือ กลุ่มผู้ขนส่งรถบรรทุกที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง โดยมีสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาว