มอบเงินรางวัลประกวดภาพถ่ายหัวข้อครอบครัวสุขสันต์ ภายใต้โครงการ Happy Workplace เนื่องในวันครอบครัวพร้อมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2560

ข่าวสารองค์กร วันที่ 26 เมษายน 2560 สากล เอนเนอยี มอบเงินรางวัลประกวดภาพถ่ายหัวข้อครอบครัวสุขสันต์ ภายใต้โครงการ Happy Workplace เนื่องในวันครอบครัวพร้อมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ครอบครัวสุขสันต์” ภายใต้โครงการ Happy Workplace พร้อมร่วมกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2560 กับพนักงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายสังฆทานสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ สาขาปทุมธานี