กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือจุดตรวจวันสงกรานต์ 2560

ข่าวสารองค์กร วันที่ 12 เมษายน 2560 สากล เอนเนอยี สนับสนุนเงินช่วยเหลือการตั้งจุดตรวจจราจรในร่วมกับ อบต.เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560  

สากล เอนเนอยี ร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณในการตั้งจุดตรวจ และดูแลความปลอดภัยของผู้เดินทางในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้ถนนให้แก่อบต.ท่ามะปราง และ อบต.ห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี