โครงการสังคมพลังงานสีเขียวสร้างได้ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ข่าวสารองค์กร วันที่ 14 มกราคม 2560 – บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมนำความรู้สู่เยาวชนภายใต้โครงการสังคมพลังงานสีเขียวสร้างได้ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน สากล เอนเนอยี ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนและร่วมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานกับคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบของขวัญ และอุปกรณ์การเรียน และการกีฬา ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560  ณ เทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ วันที่ 14 มกราคม 2560