คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวสารองค์กร วันที่ 2 เมษายน 2560 – คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 2 เมษายน 2560