คณะผู้บริหาร SKE เข้าพบและมอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่แก่ คุณอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ คุณอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง เมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทประกันที่กลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นใช้บริการและได้รับการดูแลเอาใจอย่างดีเสมอมา และ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สำหรับการเป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตลอดมา