30 ปีแจกทานมหากุศล
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงานแจกทาน มหากุศล ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการแจกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 30 โดยปีนี้ได้ทำการแจกทานทั้งหมด 3,000 ชุด อีกทั้งบริษัท มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก ภายในงานจึงมีการแจกถุงผ้าเป็นที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน และแจกให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ใส่ของบริจาคแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นการลดปริมาณขยะ และช่วยลดภาวะโลกร้อน