การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR)

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) มีการจัดอบรมพนักงานในหัวข้อหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR)” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสามโคก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม