ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการบริษัทของ SKE ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือ มูลนิธิ 3R ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเพลง 3 อาร์สา

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการบริษัทของ SKE ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือ มูลนิธิ 3R ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเพลง 3 อาร์สา ให้แก่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในงาน The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ UNCRD และกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา