คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ Money Talk Weekly

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2