การประกอบธุรกิจ

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“SKE”)

  • ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) จำนวน 2 สถานี
  • ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์
  • ธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
  • ธุรกิจด้าน Financial Technology
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
SKE : THB

0.77

-0.01(-1.28%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 932,900 มูลค่า ('000 บาท) 718
30/09/2565 10:55:29 
เข้าสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม