บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลัง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562