บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 9,000 กิโลกรัมต่อวัน ตั้งอยู่ที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยมีลูกค้า คือ กลุ่มผู้ขนส่งรถบรรทุกที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงและได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวแล้ว กำลังการผลิตก๊าซ CBG อยู่ที่ 9,000 กิโลกรัมต่อวัน

สถานะโครงการ: อยู่ระยะหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561