บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้ได้เสียอื่นใดสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

1
ทางไปรษณีย์

ระบุหัวจดหมายข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชั่นโดยส่งมาที่ “บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160”

2
ทางอีเมล์

ระบุหัวอีเมล์ข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชั่นโดยส่งมาที่ “thanapon_s@sakolenergy.com”

3
ทางโทรศัพท์

ติดต่อแผนกบุคคล โทร 02-593-7217 ต่อ 203

4
ทางกล่องแสดงความคิดเห็นบริษัท

บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานของบริษัท

5
หรือ กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน ด้านล่างนี้