“บุคลากร” คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูง

วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-40ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
ขอบเขตของงาน
 • วางแผน และบริหารงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนของบริษัท
 • บริหารและจัดการงานด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบ ERP
ขอบเขตของงาน
 • พัฒนาโปรแกรมต่างๆตามความต้องการขององค์กร
 • จัดทำและพัฒนาเว็ปไซท์ต่างๆ
 • เขียนโปรแกรม
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล 1 ปีขึ้นไป
ขอบเขตของงาน
 • ช่วยเหลืองานด้านการสรรหาบุคลากร
 • ช่วยเหลืองานด้านการฝึกอบรม,การจัดกิจกรรมต่างๆ
 • คีย์ข้อมูลและจัดทำงานเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
ขอบเขตของงาน
 • ดูแลผู้บริหาร
 • บริหารจัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานการทำงานพร้อมสรุป
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก
 • ติดตามงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253